*Ελληνικά | English
 
 
Αναζήτηση
αναζήτηση
 
 
Γενικά
 
 
Online Υπηρεσίες
 
Βρίσκεστε εδώ: Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Νέα - Ανακοινώσεις / Εφαρμογή Προγράμματος Καλλικράτη

Εφαρμογή Προγράμματος Καλλικράτη

Ημερομηνία: 31.12.2010

Η λειτουργία των νέων Φορέων την 3.1.2011 βάσει του προγράμματος Καλλικράτης έχει ως εξής:

Την 3.1.2011 η λειτουργία των νέων Διευθύνσεων της αιρετής Περιφέρειας εξακολουθεί να γίνεται μέσω του υφιστάμενου συστήματος της Ν.Α. με την κατάλληλη παραμετροποίηση που αφορά κυρίως στην μετονομασία του λογοτύπου του Φορέα.

Οι χρήστες του πρωτοκόλλου του συστήματος θα παραμείνουν ως έχουν.

Οι όποιες διαγραφές / προσθήκες που θα προκύψουν λόγω των μετατάξεων θα αντιμετωπίζονται στο πρώτο διάστημα λειτουργίας σε συνεργασία Φορέων και Αναδόχου.

Η απαιτούμενη παραμετροποίηση έχει γίνει από τον Ανάδοχο του έργου.

Επισυναπτόμενα αρχεία
ΚΤΠ ΚΠΣ GR EU
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.