*Ελληνικά | English
 
Ξάνθης
 
Αναζήτηση
αναζήτηση
 
 
Γενικά
 
 
Ξάνθης
 
 
Online Υπηρεσίες
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Ονοματεπώνυμο Τμήμα Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Email
1 Αναστασία Κασάπη - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραφείο Διευθυντή Διοικητήριο Ξάνθης, 67133 ΞΑΝΘΗ, Τ.Θ. 148, Γραφείο Νο 417 2541350359 2541350176 anaptixis.xanthi@pamth.gov.gr
2 Σπυρίδων Μαυρίδης - Προϊστάμενος Τμήματος Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και Τμήματος Επαγγέλματος Άδειες Βιομηχανίας Διοικητήριο Ξάνθης, 67133 ΞΑΝΘΗ, Τ.Θ. 148, Γραφείο Νο 414 2541350170 2541350176 smavridis@xanthi.gr
3 Παναγιώτα Κοκκαλίδου - Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Άδειες Βιομηχανίας Διοικητήριο Ξάνθης, 67133 ΞΑΝΘΗ, Τ.Θ. 148, Γραφείο Νο 413 2541350172 2541350176 kokkalidou@xanthi.gr
4 Κυριακή Χαραλαμπίδου - Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Άδειες Βιομηχανίας Διοικητήριο Ξάνθης, 67133 ΞΑΝΘΗ, Τ.Θ. 148, Γραφείο Νο 412 2541350173 2541350176 kharalampidou@xanthi.gr
5 Στέφανος Οικονόμου - Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Άδειες Βιομηχανίας Διοικητήριο Ξάνθης, 67133 ΞΑΝΘΗ, Τ.Θ. 148, Γραφείο Νο 415 2541350174 2541350176 oikonomou@xanthi.gr
6 Κώστας Κυριακίδης - Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Άδειες Βιομηχανίας Διοικητήριο Ξάνθης, 67133 ΞΑΝΘΗ, Τ.Θ. 148, Γραφείο Νο 415 2541350174 2541350176 kiriakidis@xanthi.gr
7 Κλέαρχος Σαραντίδης - Γραμματειακή Υποστήριξη Γραμματεία Διοικητήριο Ξάνθης, 67133 ΞΑΝΘΗ, Τ.Θ. 148, Γραφείο Νο 419 2541350171 2541350176 anaptixis.xanthi@pamth.gov.gr
8 Γεωργία Μαρκάκη - Γραμματειακή Υποστήριξη Γραμματεία Διοικητήριο Ξάνθης, 67133 ΞΑΝΘΗ, Τ.Θ. 148, Γραφείο Νο 419 2541350171 2541350176 anaptixis.xanthi@pamth.gov.gr
ΚΤΠ ΚΠΣ GR EU
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.