*Ελληνικά | English
 
Λάρισας
 
Αναζήτηση
αναζήτηση
 
 
Γενικά
 
 
Λάρισας
 
 
Online Υπηρεσίες
 

Γενικές πληροφορίες

Καλώς ήρθατε, στη περιφερειακή ενότητα Λάρισας

ΚΤΠ ΚΠΣ GR EU
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.