*Ελληνικά | English
 
Αθηνών Κεντρικός Τομέας
 
Αναζήτηση
αναζήτηση
 
 
Γενικά
 
 
Αθηνών Κεντρικός Τομέας
 
 
Online Υπηρεσίες
 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 20.07.2015

Από σήμερα 20/07/2015 αρχίζει η δοκιμαστική λειτουργία της ιστοσελίδας της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
Οι επιμέρους ενότητες θα εμπλουτίζονται σταδιακά με χρήσιμες πληροφορίες, έντυπα και δικαιολογητικά.

Επισυναπτόμενα αρχεία
ΚΤΠ ΚΠΣ GR EU
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.