*Ελληνικά | English
 
Φλώρινας
 
Αναζήτηση
αναζήτηση
 
 
Γενικά
 
 
Φλώρινας
 
 
Online Υπηρεσίες
 

Φλώρινας

Καλώς ήρθατε, στη περιφερειακή ενότητα Φλώρινας

ΚΤΠ ΚΠΣ GR EU
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.