*Ελληνικά | English
 
Αθηνών Κεντρικός Τομέας
 
Αναζήτηση
αναζήτηση
 
 
Γενικά
 
 
Αθηνών Κεντρικός Τομέας
 
 
Online Υπηρεσίες
 
Βρίσκεστε εδώ: Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Περιφερειακές ενότητες / Περιφέρεια Αττικής / Αθηνών Κεντρικός Τομέας / Νέα - Ανακοινώσεις / ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία:

Σας ενημερώνουμε πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία εξετάσεων για απόκτηση άδειας Τεχνικού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης Ειδικότητας (Π.Δ. 115/2012).
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και δικαιολογητικά.

Επισυναπτόμενα αρχεία
ΚΤΠ ΚΠΣ GR EU
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.